Monday, August 31, 2015

Inilah Hadits Shahih tentang Keutamaan Beternak Domba


Sebagai orang Islam, muslimin, muslimah, mu'minin dan mu'minat, maka sudah seharusnya kita mencontoh segala apa yang telah dilakukan dan atau juga apa-apa yang telah jelas direkomendasikan oleh Baginda kita, Rasulullah - Muhammad SAW untuk ummatnya. diantaranya tentang Beternak Domba.

Sungguh mengejutkan dan akan terpana kita dibuatnya dengan mengetahui bahwa sesungguhnya usaha beternak domba adalah sebaik-baiknya jenis usaha yang sangat disarankan oleh Baginda Rasul Allah. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat hadits yang jelas shahih - Bukhari, berikut ini:

DOMBA adalah sebaik-baiknya binatang ternak untuk Qurban dan Aqiqah:

Dalam Bulughul Maram disebutkan hadits pada no. 1355 yang membicarakan masalah hewan yang disembelih pada saat kurban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berkurban dengan dua gibas (domba jantan) putih yang bertanduk, lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut (saat menyembelih). Dalam lafazh lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya (Muttafaqun 'alaih) . Dalam lafazh lain disebutkan, "Saminain, artinya dua gibas gemuk". Dalam lafazh Abu 'Awanah dalam kitab Shahihnya dengan lafazh, "Tsaminain, artinya gibas yang istimewa (berharga)." Dalam lafazh Muslim disebutkan, saat menyembelih, beliau mengucapkan, "Bismillah wallahu akbar (artinya: dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar)". (HR. Bukhari no. 5565 dan Muslim no. 1966).

Dari Ibnu Abi Malikah ia berkata: Telah lahir seorang bayi laki-laki untuk Abdurrahman bin Abi Bakar, maka dikatakan kepada 'Aisyah: "Wahai Ummul Mu'minin, adakah aqiqah atas bayi itu dengan seekor unta?". Maka 'Aisyah menjawab: "Aku berlindung kepada Allah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dua ekor kambing yang sepadan." (HR. Al-Baihaqi).

Beternak Domba atau kambing adalah jenis pekerjaan terbaik untuk orang Islam
Dari Abu Said berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Akan tiba masanya ketika harta muslim yang terbaik adalah domba yang digembala di puncak gunung dan tempat jatuhnya hujan. Dengan membawa agamanya dia lari dari beberapa fitnah (kemungkaran atau peperangan sesama muslim)"(H.R. Bukhari)

Dari Abu Hurairah R.A. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Di antara penghidupan (pekerjaan) manusia yang terbaik, adalah seorang laki-laki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Dia terbang diatasnya (dia menaikinya dengan jalan yang cepat). Setiap mendengar panggilan perang dia terbang diatasnya dengan bersemangat untuk mencari kematian dengan jalan terbunuh (dalam keadaan syahid) atau menyongsong kematian ditempat datangnya. Atau seorang laki-laki yang menggembala domba di puncak gunung dari atas gunung ini atau lembah dari beberapa lembah. Dia mendirikan sholat, memberikan zakat dan menyembah kepada Tuhannya hingga kematian datang kepadanya. Dia tidak mengganggu kepada manusia, dan hanya berbuat baik kepada mereka." (H.R. Muslim).

Memilih Bidang Pekerjaan Di Akhir Zaman
Contoh pekerjaan lain yang insyallah valid sampai akhir zaman adalah menggembala (memelihara) domba/kambing. Imam Nawawi yang sangat mashur dengan kitab yang menjadi rujukan para juru dakwah hingga kini – membahas secara khusus dalam kitabnya Riyadhush Shalihin. Dalam bab Beruzlah beliau menyampaikan bahwa beruzlah atau menyendiri ketika moral manusia sudah rusak, takut agama ini terfitnah dan takut terjerumus dalam keharaman dan syubhat adalah hal yang disunahkan. Nah ketika kita menyendiri dan takut kepada hal yang haram, lantas apa pekerjaan kita untuk menghidupi diri dan keluarga kita ?. Memelihara domba/kambing, itulah salah satu jawabannya. sumber.

Dan bagi sobat lain yang mengambil keputusan untuk menjadi peternak kambing susu perah semisal beternak kambing etawa, maka tidak kalah pentingnya dan juga itu adalah disyariatkan oleh agama (dipandang bagus menurut agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

Keutamaan Susu Kambing menurut Nabi Muhammad - Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam:

Riwayat dari sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, "Aku bersama Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan Khalid bin al Walid masuk ke rumah Maimunah. Maimunah menyuguhkan kepada kami satu wadah berisi susu kambing. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam lantas meminumnya. Aku berada di sebelah kanan Rasulullah sedangkan Khalid ada di sebelah kiri Rasulullah.

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda, "Jika minum susu maka ucapkanlah, 'Allahumma baarik lanaa fiehi wa zidna minhu' (Ya Allah berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah untuk kami lebih dari itu) karena tidak ada makanan dan minuman yang setara dengan susu". (HR. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (5957)

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda, "Tidak ada satupun makanan yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu". (HR. Ahmad 3/302 dengan sanad yang sahih. Kisah di atas asalnya ada di Muwatha' dan Sahih Bukhari Muslim. Juga tercantum dalam Sahih Tirmidzi nomor 3455).

Maka, apa lagi yang kita tunggu, mari sama-sama untuk mengikuti sunnah beliau (Rasulullah) yang jelas membawa misi kebenaran Islam dari Allah SWT yang senantiasa akan bersinar sampai akhir zaman kelak.

Selamat berjuang keras untuk ber wira usaha beternak domba / kambing untuk kita semua. Lakukan semampu kita, dari hal yang terkecil dan Insya Allah akan ada barokah Allah dan usaha kita akan semakin besar (ketika ikhtiar dan do'a selalu optimal). Amin.

No comments:

Post a Comment